ENG

อาคาร พรหมวิหาร 4

ใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์

ขอเชิญสาธุชนที่หลายได้ร่วม เป็นเจ้าภาพ เสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้
 
อาคาร พรหมวิหาร 4  (อาคารปฏิบัติธรรม)
รายการต่างๆดังนี้
- เจ้าภาพหลังคา 70 แผ่น แผ่นละ £75 (ราคานี้ รวม ค่ารื้อกระเบื้องและค่าแรง ในการเปลี่ยน กระเบื้อง)
- เจ้าภาพประตูใหญ่ 2 ประตู ประตูละ £1,500
- เจ้าภาพประตูเล็ก 6 ประตู ประตูละ £1,000
- เจ้าภาพหน้าต่าง 20 บาน บานละ £600
- เจ้าภาพพรม 4 ห้อง ห้องละ £1,000
- เจ้าภาพ Paster Board 140 แผ่น แผ่นละ £10
- เจ้าภาพแผ่นทำความร้อน radiater 13 แผ่น แผ่นละ £90
- เจ้าภาพสีรองพื้น 20 กระป๋อง กระป๋องละ £25
- เจ้าภาพสีทา สีแดงเลือดนก 20 กระป๋อง กระป๋องละ £40
- เจ้าภาพสี สีทองตัด ลาย 15 กระป๋อง £25
- เจ้าภาพหลอดไฟ 30 หลอด หลอดละ £30
- เจ้าภาพห้องอาบน้ำ  2 ห้อง ห้องละ £1,500
- เจ้าภาพห้องส้วม 4 ห้อง ห้องละ £1,000


ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ทุกรายการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***บริจาค ในประเทศไทย ผ่าน ธนาคารธนชาต***

ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ
เลขบัญชี 224-2-23809-7***อังกฤษ***
ผ่านบัญชีธนาคาร Barclay
Thai British Buddhist Trust 40 409235
Sort code 20 07 84

Email again: